İş Sürekliliği Politikası

AcerPro olarak, kurulduğumuz 2005 yılından beri bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde, ISO 22301 İSY Standardını model almaktayız. İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için;

  • Hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayların en az hasarla atlatılabilmesi ve hizmetlerimizi sürdürebilmemiz sözleşmelere uyum, finansal, reputasyon, yasal ve regulatif bir gereksinim olmasının ötesinde ilişkide olduğumuz tüm paydaşlarımıza, çevremize, ülkemize ve topluma karşı sorumluluğumuzdur.
  • Kesintiye mahal verecek olayların insan hayatını da tehlikeye atacak boyutta olması durumunda, insan hayatını korumak her şeyden önemli ve önceliklidir. Bu nedenle, İş Sürekliliği Yönetim programı uygulamaktaki amacımız, olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmek ve mümkün olan en kısa sürede InsurGateway, Bankasürans, BrokerPro, Appinton ürünlerini ihtiyaç duyulan minimum seviyede karşılayabilir hale getirmek ve yine mümkün olan en kısa sürede normal hizmet seviyelerine dönebilmektir.
  • Yasal Yükümlülükler Liste’sinde belirtilen yasa ve yönetmelikler, sözleşmeler ve standartlar takip edilerek, iş sürekliliğini sağlama ile ilgili şartlar karşılanmaktadır. 
  • Başarılı bir iş sürekliliği programı için tüm çalışanlarımızın, ilgili iş sürekliliği ekiplerinin tedarikçi ve iş ortaklarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, olay öncesinde ve durumunda başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları olmazsa olmaz koşuldur. Bu nedenle eğitim ve farkındalık faaliyetleri, testler ve tatbikatlar son derece önemlidir.
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi canlı tutulması gereken bir sistemdir ve sistemin başarısı için Sürekli İyileştirme esastır. İş Etki Analizi ve Kurumsal Risk Analizi sonuçları, tetkik sonuçları, gerçekleşen olay ve yapılan test ve tatbikatların sonuçlarında iyileştirme fırsatları belirlenmekte ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle gerçekleştirilmektedir.  
  • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin performansını sürekli iyileştirmeye yönelik hedefler belirlenmekte ve bu hedefleri gerçekleştirme yönünde aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınmaktadır.